Lowergy Energifönster

Design som bevarar

Hur ser det ut?
Enkel och tidlös design
Vår energiruta uppfattas inte som gammaldags i en modern byggnad, inte heller störs det estetiska i kyrkor eller äldre
byggnader som värnar om kulturbevarande. Vi tycker att energirutor ska kännas - inte synas!


Hur fungerar det?
Kvalitet, hållbarhet och estetik
Profilen kommer monterad på den karm som passar befintlig stil och byggnad (järn, aluminium, trä eller annat material)
och gör allt stabilt och starkt. Energirutan har utvecklats med en smal profil passande till både böjda och runda fönsterformer, liksom andra specialdesignade rutor.

Alla beslag, gångjärn, fästen och tillbehör har profil som är mycket lämpliga för installation i kyrkor, äldre byggnader och
kulturmärkt arkitektur. Ramen kan anpassas till högsta kvalitet och det är fem års garanti för läckage om man väljer termorutor. Profilerna levereras i avstötande ytbehandlad aluminium och kräver därför inget speciellt underhåll.


Vad är speciellt och unikt?
Energirutan levereras med en starkt isolerande PVC-fri gummilist som limmats eller svetsats samman i hörnen och på så sätt säkerställer optimal täthet mot rummet. Ramarna är smala, nästan osynliga, och kan ge ett extra tillskott av solenergi på upp till 20 % i jämförelse med konventionella ramar.
Vi klarar det mesta
Det finns bakgrundserfarenhet av mer än 25 års verksamhet med att installera energirutor i kyrkor, kulturmärkta byggnader, kontor och bostäder. Vi ombesörjer att mätning, offert, tillverkning och installation av de nya fönstren sker korrekt och professionellt. Installationen görs effektivt av erfarna kollegor. Vår strävan är ca 4-6 veckors normal leveranstid från det att order mottagits till installation. För kyrkor något längre leveranstid.
Energimärkta fönster
Energirutorna produceras, som standard, som lösningar inom energiklass A för energirutor. Ett A-energiklassat fönster har ett U-värde på 0,9 eller lägre och isolerar allra bäst.
● Installation av vår energiglasruta i ett enkelglas fönster visar att U-värdet sjunker från ca 5,8 till 1,8.
● Installation av vår energiglasruta i ett tvåglas fönster visar att U-värdet sjunker från ca 2,9 till 1,3.


Besparingar, reducering och fördelar
Energibesparing
Energiglaset ger en tydlig vision, håller värmen och tillåter solenergi och ljus flöda in i rummet.
● Enligt den Danska "Energistyrelsen", representerar värmeförluster genom fönstren i ett hus ungefär 39 % av totala
  värmeförbrukningen. När man installerar energiglasrutor reduceras värmeförlusten avsevärt, ofta ända ner till 10 %,
  beroende på fönstertyp och om man väljer energiglas eller termoglas.
● Årlig energiförbrukning/m² fönster i ett hus reduceras upp till 80 %. På årsbasis kan detta ge betydande värmebesparingar.
● Dessutom kan energiglasrutorna ge betydande besparingar på kylning under sommarperioden.
Reducering av CO2-utsläpp
För varje byggnad som installerar energiglasrutor, kommer CO2-utsläppen att minskas med flera kilo per år och därmed
begränsas växthuseffekten och människans påverkan på klimatförändringarna.
Bullerisolering
Ett äldre fönster isolerar med 22-28 dB och ljudenergi-isolerrutan med ytterligare 14-25 dB. Att jämföras med en bullervall som reducerar ljudet med endast 8-10 dB. Våra energiglasrutor reducerar bullret också bättre än nya fönster med ljudenergiglas.
Sotning i kyrkor
Avsevärt minskade restaureringskostnader om drag från fönster kan minimeras, samtidigt som man sparar pengar genom lägre energiförbrukning vid uppvärmning.